Festivāls

Brīvība ir legāla.
Domāšana ir uzdrīkstēšanās.
Skaistums ir visuresošs.

Viss sākās ar ideju par festivālu bez reklāmām, tukšiem saukļiem un plastmasas, bez konveijera mūzikas un mākslīgiem trendiem. Par kosmisku kultūras festivālu – sabiedrisku, kaislīgu un mītisku kultūras pieredzi, kur mūzika, māksla un mēs esam līdzsvarā ar dabu.

Kur katrs ir gan radītājs, gan radītais.

Bez patērējamas izklaides, bez mākslīgas komunikācijas, bez slinkām klišejām, bez melīgiem darījumiem un privatizēšanas. Par vietu, brīvu no gataviem priekšstatiem, kas aizstāj domāšanu. Vietu, kur mēs visi esam dalībnieki, nevis viesi vai patērētāji.

Un tad ideja par festivālu kļuva par jaunu domāšanu. 

Iedomājies pasauli, kas iesaista, nevis nošķir, kas rosina, nevis slāpē. Tādu, kur dzīvā mūzika atklāj pasaules burvību, kur mākslinieki nav vienaldzīgi pret īstenību un, mums kopā esot, maģiski dzimst skaistums. Tādu, kur māksla un mūzika rodas kā vienīgā iespējamā atbilde radošai nepieciešamībai kaut ko pavēstīt.

Kur radošums nav industrija, bet dzīvo Tevī kā dzidra un brīnumaina enerģija. Kur bezpersoniskais cinisms un dominēšana pār Tavu prātu un gaumi izšķīst, un ierastā programma nedarbojas.

Šis festivāls var kļūt par ko vairāk – par Komētu, ar ko apceļot zemeslodi un izsapņot jaunu pasauli.

Daugavgrīvas cietoksnis var kļūt par dabisku, autonomu teritoriju, Rīgas erogēno zonu un rituālu oāzi. Tas var būt kolektīvs sapnis, patiesības meditācija un sava dabiskā spēka atcerēšanās mirklis. Bez mācīšanas vai pārliecināšanas – Tu jau esi viens no mums, ja jūties kā daļa no kā lielāka, ja zini, ka esam Viens.

Komēta nāk kā vēl nebijis notikums, izaicinoši svētki, brīvības rituāls, kur maģiski kopā radīt realitāti, nevis pakļauties neizbēgamajai ikdienai.

Mēs esam radikāli.
Mēs esam bezkaunīgi.
Mēs esam dzīvi.

Mēs aicinām uz apziņas atbrīvošanos kā sabiedriski un ekonomiski, tā ekoloģiski, jutekliski un garīgi. Laiks stāvēt malā ir beidzies. Lai Komēta ir kosmisks kultūras festivāls, plaisa kalendārā, brīnums, kam neizbēgami jānotiek.