Cik maksā biļete uz Komētu?
Vienas dienas biļete maksās 20 EUR un būs nopērkama TIKAI pie ieejas festivālā.
Visu dienu biļete līdz 27. jūlija 11:59 maksās 30 EUR, pēc tam biļetes cena būs 40 EUR. (gan internetā, gan pie ieejas festivālā)
Piecu biļešu komplekts visām dienām (25 EUR par biļeti) būs nopērkams tikai līdz 27.jūlija plkst. 11:59!
Biļetes meklē zemāk, pēc iepazīšanās ar Festivāla noteikumiem.
Iegādājoties festivāla Komēta (turpmāk tekstā – “Festivāls”) biļeti, Jūs automātiski izsakāt savu piekrišanu šādiem FESTIVĀLA NOTEIKUMIEM:
 • Derīgu biļešu īpašniekiem ir tiesības atrasties festivāla teritorijā tikai tad, ja tie pilnībā ievēro visus festivāla noteikumus.
 • Festivāla norises laikā tā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti un viņu attēli var tikt izmantoti festivāla reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību privilēģiju piemērošanas.
 • Festivāla norises vietā dalībnieki, drošības nolūkos, var tikt pakļauti personas, personisko mantu un identifikācijas dokumentu pārbaudei. Organizatoriem ir tiesības neielaist festivāla teritorijā vai jebkurā laikā izraidīt no teritorijas dalībniekus, kuru uzvedība traucē/var traucēt festivāla norisei vai apdraud/var apdraudēt citu personu drošību.
 • Jaunieši līdz 18 gadu vecumam festivāla teritorijā drīkst atrasties tikai vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā visu festivāla norises laiku. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas, ja tie ierodas kopā ar vecākiem vai pilngadīgiem aizbildņiem, kuriem ir derīga festivāla biļete. Vecāki vai aizbildņi uzņemas pilnu atbildību par nepilngadīgo personu, kura ar tiem kopā apmeklē festivālu.

FESTIVĀLA BIĻETES UN APROCES

Biļetes:

 • Lai apmeklētu festivālu, dalībniekam ir nepieciešama derīga festivāla biļete, kas ir iegādāta iepriekšpārdošanā vai kasē pie ieejas festivāla teritorijā.

Aproces:

 • Pirms ienākšanas festivāla teritorijā dalībnieks apmaiņā pret derīgu ieejas biļeti saņems tai atbilstošu festivāla aproci.
 • Visiem festivāla apmeklētājiem, atrodoties festivāla teritorijā, uz rokas ir jābūt derīgai (t.i. vesela aproce bez bojājumiem, kas cieši aplikta ap roku) festivāla aprocei.
 • Aprocesjebkurā brīdī var tikt pārbaudītas arī festivāla teritorijā vai teritoriju atstājot.
 • Festivāla aproci aizliegts nodot citām personām.
 • Biļešu un aproču viltotāji, kā arī tie, kas iesaistījušies biļešu vai aproču viltošanā, tiks saukti pie kriminālatbildības.

NOTEIKUMI FESTIVĀLA TERITORIJĀ

Ieeja festivāla teritorijās iespējama laikā, kad teritorija ir atvērta apmeklētājiem. Festivāla teritorija būs atvērta no 27. jūlija 12:00 līdz 29. jūlija 18:00 (laiki var tikt precizēti). Festivāla teritorijā atļauts piedalīties visos festivāla pasākumos un koncertos, iekļūstot visās festivāla zonās, kas pieejamas apmeklētājiem (izņemot speciālajās zonās).
Festivāla apmeklētājiem atļauts ienest un izmantot neprofesionālās foto kameras (t.i., tādas, kurām nav maināmi objektīvi). Lai iekļūtu un uzturētos festivāla teritorijā, dalībniekiem jābūt derīgai festivāla aprocei.

Festivāla teritorijā aizliegts
1) lietot atklātu uguni (tai skaitā, bet ne tikai – sveces, grilus, eļļas lampas, prīmusus, lāpas u.tml.);
2) lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās/psihotropās vielas;
3) veikt komercdarbību festivāla teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
4) veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoru;
5) filmēt un veikt skaņu ierakstus, to iepriekš nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
6) dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem – iegādāties alkoholu un cigaretes;
7) festivāla apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem laika posmā no 22:00 līdz 08:00 uzturēties festivāla teritorijā bez vecāku vai pieaugušā uzraudzības;
8) ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;
9) peldēties vietās, kur tas nav īpaši atļauts;
10) bojāt citu apmeklētāju īpašumu;
11) piegružot teritoriju.

 Festivāla teritorijā aizliegts ienest/ievest
1) jebkāda veida lietussargus;
2) narkotikas;
3) pārtikas produktus, alkoholiskus dzērienus, kā arī bezalkoholiskus dzērienus (aizliegums neattiecas uz speciālo pārtiku un dzērieniem, kas paredzēta zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam);
4) priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram, ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus u.tml.)
5) jebkādus motorizētus pārvietošanās līdzekļus.
NB! Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus festivāla teritorijas pie apsardzes vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.

Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par
1) traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā;
2) personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām – īpaši iesakām festivāla teritorijā neienest un telšu pilsētiņā neatstāt dārgas un neaizvietojamas lietas;
3) neizmantotām biļetēm – tās netiks kompensētas;
4) valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām festivāla norises laikā un teritorijā.

Festivāla organizatoriem ir tiesības
1) bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;
2) neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu traucēt festivāla norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību;
3) organizatoram ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus festivāla apmeklētājus;
4) Izraidīt dalībnieku no festivāla teritorijas un konfiscēt festivāla aproci, ja festivāla dalībnieks pārkāpj festivāla noteikumus vai jebkurus citus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus.

Citas būtiskas lietas

 • Par telts vietu nav jāmaksā papildus, telts vietas īre ietilpst biļetes cenā;
 • Festivāla teritorijā ir pieejamas tualetes un dušas;
 • Uz festivālu drīkst ņemt līdzi suņus, ja tiem ir siksniņa un uzpurnis;
 • Festivāla dalībnieki apņemas šķirot atkritumus, izmantot atkritumu šķirošanas tvertnes, uzturēt teritoriju tīru un saudzēt dabu;
 • Festivāla dalībnieki apņemas izturēties ar cieņu pret apkārtējo māju iedzīvotājiem;
 • Pazaudētās mantas meklējiet un atrastās mantas nesiet uz info punktu;
 • Festivāla teritorijā nav bankomātu, naudu izņemt uz vietas nebūs iespējams, norēķināties ar karti varēs tikai bārā. Visi norēķini citās tirdzniecības vietās notiks tikai skaidrā naudā.
 • Tā kā festivāls notiek vēsturiskas nozīmes kultūras pieminekļa teritorijā, dalībniekiem īpaši jāsaudzē teritorijā atrodošās būves un cita veida objekti.

Šie festivāla noteikumi jebkurā laikā un brīvi pēc organizatoru ieskatiem var tikt grozīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai jebkāda cita veida atsevišķa paziņojuma dalībniekiem. Noteikumu pēdējā versija vienmēr būs atrodama festivāla mājas lapā.

Festivāla laikā dalībniekiem ir jāievēro arī citi, šajos noteikumos neminēti, jebkādā formā izteikti organizatora norādījumi un likumīgas prasības, kas var būt nepieciešanas personu drošībai un festivāla norises veiksmīgai nodrošināšanai.

Jūsu atrašanās pasākuma norises vietā ir apliecinājums tam, ka piekrītat šiem noteikumiem. Par noteikumu pārkāpumu vai sabiedriskās kārtības traucēšanu rīkotājiem ir tiesības jūs izraidīt no pasākuma.

PIRKT BIĻETI